องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 4 ก.พ. 2562 ]
2 ภาพถ่ายการแสดงเจตจำนงของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตต่อสาธารณชน [ 6 ก.พ. 2561 ]
3 ภาพถ่ายการแสดงเจตจำนงง่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตต่อสาธารณชน [ 4 ก.พ. 2561 ]
4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 6 ม.ค. 2560 ]