องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ลำเซิ้งพนักงาน อบต.โจดหนองแก งานลอยกระทงประจำปี 25
 
แห่เทียนเข้าพรรษา 9 วัด อบต.โจดหนองแก ประจำปี 2558
 
ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561