องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


การตะหนักรู้เกี่ยวกับ PM 2.5


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5 

โดยมีการจัดทำแผนป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5 จัดทำประกาศการป้องกันและกำหนดเขตควบคุมไฟป่า การเผาตอซังข้าว กำจัดขยะมูลฝอย หมอกควัน (PM 2.5) 

ทั้งนี้ ขอนำเสนอเอกสารเกี่ยวกับ PM 2.5 และการป้องกันตัวเอง จาก PM 2.5 ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้และร่วมกันแก้ไข

2024-05-15
2024-05-09
2024-02-09
2024-01-15
2024-01-08
2024-01-03
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-27