องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒

    เอกสารประกอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ