องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ภาพถ่ายการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ภาพถ่ายการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ