องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ