องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ