องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) ข้อมูลพื้นฐาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) ข้อมูลพื้นฐาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ