องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ


คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ