องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ