องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ เรื่อง กำหนดการลา และจำนวนครั้งการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณา การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง กำหนดการลา และจำนวนครั้งการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณา การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ