องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ เรื่อง ประกาศฐานในการคานวณและร้อยละของฐานในการคานวณเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศฐานในการคานวณและร้อยละของฐานในการคานวณเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ