องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.๕ (สำนักปลัด)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.๕ (สำนักปลัด)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ