องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ปค.๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ปค.๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ