องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ