องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ


การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ