องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ป.ค.๕)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ป.ค.๕)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ