องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


ภาพถ่ายผู้บริหารเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ภาพถ่ายผู้บริหารเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ