องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ