องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส3)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ