องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล


คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ