องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล


ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ