องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ๔ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ๔ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ