องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ