องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
แผนพัฒนา 5 ปี


รายงานผลดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ