องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล


คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งบุคลากร (ด้านจัดการฝึกอบรม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งบุคลากร (ด้านจัดการฝึกอบรม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ