องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งตรวจสอบภายใน [ 5 พ.ย. 2561 ]14
22 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 2 พ.ย. 2561 ]14
23 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 พ.ย. 2561 ]16
24 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 2 พ.ย. 2561 ]15
25 คู่มืองานธุรการ [ 1 พ.ย. 2561 ]14
 
|1หน้า 2