องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 [ 20 ก.พ. 2562 ]21
162 ประกาศราคากลางโครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 [ 20 ก.พ. 2562 ]21
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างยกระดับถนนดินลงลูกรังผิวถนน หมู่ที่ 5 [ 15 ก.พ. 2562 ]23
164 ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 [ 5 ก.พ. 2562 ]22
165 ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดัยถนนดินลงลูกรังผิวถนน บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 5 ก.พ. 2562 ]22
166 ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 [ 5 ก.พ. 2562 ]22
167 ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 [ 5 ก.พ. 2562 ]22
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา โครงการปรับเกรดถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน [ 28 ม.ค. 2562 ]23
169 ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]20
170 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็กบ้านโจดหนองแก [ 18 ก.ย. 2561 ]20
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านหนองหว้า [ 31 ส.ค. 2561 ]20
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 [ 24 ส.ค. 2561 ]19
173 ราคากลางปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า [ 22 ส.ค. 2561 ]22
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ [ 22 ส.ค. 2561 ]21
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค [ 20 ส.ค. 2561 ]20
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ [ 17 ส.ค. 2561 ]22
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถังขยะแยกประเภท [ 3 ส.ค. 2561 ]21
178 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 31 ก.ค. 2561 ]25
179 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 [ 31 ก.ค. 2561 ]21
180 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 [ 31 ก.ค. 2561 ]21
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18