องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวถนน หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด [ 25 ก.ค. 2562 ]22
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกคำ [ 25 ก.ค. 2562 ]21
123 ประการผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมประปาหอถังสูง หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนขอนพาด [ 25 ก.ค. 2562 ]24
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ [ 23 ก.ค. 2562 ]21
125 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 [ 23 ก.ค. 2562 ]22
126 ประกาศผู้ชนะกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน [ 23 ก.ค. 2562 ]22
127 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 14 [ 22 ก.ค. 2562 ]21
128 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น [ 22 ก.ค. 2562 ]24
129 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ [ 22 ก.ค. 2562 ]23
130 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ [ 22 ก.ค. 2562 ]21
131 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 [ 22 ก.ค. 2562 ]23
132 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน [ 22 ก.ค. 2562 ]24
133 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกคำ [ 22 ก.ค. 2562 ]23
134 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมประปาหอถังสูง หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนขอนพาด [ 22 ก.ค. 2562 ]22
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก ถนนสาย ขก.ถ.92001 บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 [ 3 ก.ค. 2562 ]22
136 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 2 ก.ค. 2562 ]21
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ 9 [ 2 ก.ค. 2562 ]21
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 1 ก.ค. 2562 ]22
139 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 18 มิ.ย. 2562 ]21
140 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ 9 [ 18 มิ.ย. 2562 ]21
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18