องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์ [ 10 ก.ย. 2562 ]23
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู [ 10 ก.ย. 2562 ]22
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ศาลากลางบ้านโจดหนองแก [ 10 ก.ย. 2562 ]21
104 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก ถนนซอยข้างสาธารณสุข บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ 12 [ 10 ก.ย. 2562 ]21
105 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ [ 6 ก.ย. 2562 ]22
106 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโจดหนองแก [ 6 ก.ย. 2562 ]22
107 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด (คุ้มนายคำเบ้า สุดน้อย) [ 6 ก.ย. 2562 ]21
108 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์ [ 6 ก.ย. 2562 ]21
109 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู [ 6 ก.ย. 2562 ]21
110 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 6 ก.ย. 2562 ]22
111 การตรวจรับโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังขอนพาด หที่ 2 [ 30 ส.ค. 2562 ]24
112 การตรวจรับโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ 9 [ 30 ส.ค. 2562 ]22
113 การตรวจรับ โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 30 ส.ค. 2562 ]23
114 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 [ 28 ส.ค. 2562 ]23
115 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน [ 28 ส.ค. 2562 ]24
116 การตรวจรับโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกคำ [ 28 ส.ค. 2562 ]25
117 การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมประปาหอถังสูง หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนขอนพาด [ 28 ส.ค. 2562 ]25
118 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ [ 22 ส.ค. 2562 ]23
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวถนน หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด [ 9 ส.ค. 2562 ]23
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ [ 2 ส.ค. 2562 ]22
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18