องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศตรวจรับโครงการซ่อมแซมถนนลอดยาง หมู่ที่ 11 [ 24 ม.ค. 2563 ]21
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 28 พ.ย. 2562 ]25
83 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์ [ 15 ต.ค. 2562 ]23
84 การตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู [ 15 ต.ค. 2562 ]29
85 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ศาลากลางบ้านโจดหนองแก [ 15 ต.ค. 2562 ]23
86 การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 สาย และคอสะพาน 1 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก [ 15 ต.ค. 2562 ]23
87 การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 3 สาย ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก [ 15 ต.ค. 2562 ]25
88 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโจดหนองแก [ 11 ต.ค. 2562 ]22
89 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด (คุ้มนายคำเบ้า สุดน้อย) [ 8 ต.ค. 2562 ]22
90 การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวถนน หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด [ 30 ก.ย. 2562 ]28
91 การตรวจรับโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก ถนนสาย ขก.ถ.92001 บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 [ 24 ก.ย. 2562 ]21
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 สาย และคอสะพาน 1 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก [ 23 ก.ย. 2562 ]23
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 3 สาย ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก [ 23 ก.ย. 2562 ]25
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง ซอยข้างหลังวัดศรีเมืองพล บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ 12 [ 16 ก.ย. 2562 ]26
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก ถนนซอยข้างสาธารณสุข บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ 12 [ 16 ก.ย. 2562 ]23
96 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 สาย และคอสะพาน 1 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก [ 16 ก.ย. 2562 ]23
97 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 3 สาย ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก [ 16 ก.ย. 2562 ]22
98 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง ซอยข้างหลังวัดศรีเมืองพล บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ 12 [ 12 ก.ย. 2562 ]26
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโจดหนองแก [ 10 ก.ย. 2562 ]22
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด (คุ้มนายคำเบ้า สุดน้อย) [ 10 ก.ย. 2562 ]24
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18