องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 ต.ค. 2557 ]22
282 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม 2557 [ 4 ก.ย. 2557 ]22
283 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 22 ก.ค. 2557 ]24
284 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) [ 8 ก.ค. 2557 ]25
285 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557 [ 30 มิ.ย. 2557 ]22
286 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคาจ้าง ม.3 [ 23 มิ.ย. 2557 ]22
287 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคาจ้าง ม.4 [ 23 มิ.ย. 2557 ]23
288 รายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาจ้าง ม.5 [ 23 มิ.ย. 2557 ]22
289 รายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาจ้าง ม.7 [ 23 มิ.ย. 2557 ]22
290 รายชื่อผู้ขอรับซองเอกสารสอบราคาจ้าง ม.3 [ 22 มิ.ย. 2557 ]23
291 รายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ม.4 [ 22 มิ.ย. 2557 ]23
292 รายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ม.5 [ 22 มิ.ย. 2557 ]22
293 รายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ม.7 [ 22 มิ.ย. 2557 ]23
294 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) [ 11 มิ.ย. 2557 ]23
295 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 3 มิ.ย. 2557 ]22
296 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อการเกษตร [ 3 มิ.ย. 2557 ]23
297 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 3 มิ.ย. 2557 ]22
298 แก้ไขประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ [ 3 มิ.ย. 2557 ]22
299 แก้ไขประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 3 มิ.ย. 2557 ]23
300 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน [ 14 พ.ค. 2557 ]23
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18