องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 17 มิ.ย. 2558 ]22
262 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 (โรงอาหาร) [ 17 มิ.ย. 2558 ]22
263 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ [ 9 มิ.ย. 2558 ]23
264 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง คสล. จำนวน 6 โครงการ [ 9 มิ.ย. 2558 ]22
265 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 [ 9 มิ.ย. 2558 ]25
266 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 [ 9 มิ.ย. 2558 ]23
267 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 [ 9 มิ.ย. 2558 ]23
268 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 [ 9 มิ.ย. 2558 ]23
269 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 [ 9 มิ.ย. 2558 ]23
270 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 [ 9 มิ.ย. 2558 ]24
271 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 โครงการ [ 23 ก.พ. 2558 ]23
272 ประกาศสอบราคาก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. [ 23 ก.พ. 2558 ]23
273 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ [ 23 ก.พ. 2558 ]23
274 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 7 ม.ค. 2558 ]25
275 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 7 ม.ค. 2558 ]23
276 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2557 [ 3 ธ.ค. 2557 ]23
277 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา [ 14 พ.ย. 2557 ]24
278 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง [ 14 พ.ย. 2557 ]22
279 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ [ 24 ต.ค. 2557 ]22
280 ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง [ 24 ต.ค. 2557 ]24
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18