องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาน 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]22
242 ประกาศการใช้แผนจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปี 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]23
243 รายงานแผนจัดหาพัสดุ 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]23
244 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังขอนพาด หมู่ที่2 [ 21 ม.ค. 2559 ]27
245 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาประมูลจ้าง [ 24 พ.ย. 2558 ]23
246 ประกาศรายฃื่อผู้ยื่นเอกสารประมูลราคาจ้าง [ 19 พ.ย. 2558 ]24
247 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารประมูลจ้าง [ 11 พ.ย. 2558 ]22
248 ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 3 พ.ย. 2558 ]24
249 ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่.2 [ 3 พ.ย. 2558 ]22
250 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์ฯเด็กเล็ก อบต.โจดหนองแก [ 14 ต.ค. 2558 ]22
251 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล(ศูนย์ฯหนองหว้า) [ 14 ต.ค. 2558 ]22
252 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.6 [ 24 มิ.ย. 2558 ]25
253 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.7 [ 24 มิ.ย. 2558 ]24
254 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.3 [ 24 มิ.ย. 2558 ]22
255 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.4 [ 24 มิ.ย. 2558 ]23
256 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.5 [ 24 มิ.ย. 2558 ]23
257 ประกาศสอบราคาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 17 มิ.ย. 2558 ]23
258 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 17 มิ.ย. 2558 ]23
259 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองหว้า (โรงอาหาร) หมู่ที่ 4 [ 17 มิ.ย. 2558 ]23
260 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนอ่งสิม หมู่ที่ 11 [ 17 มิ.ย. 2558 ]23
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18