องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 21 เม.ย. 2560 ]23
222 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์เด็กเล็ก บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 21 เม.ย. 2560 ]23
223 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 7 ก.พ. 2560 ]23
224 ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ 12 [ 7 ก.พ. 2560 ]22
225 ซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 7 ก.พ. 2560 ]24
226 ซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 7 ก.พ. 2560 ]23
227 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 [ 1 ก.พ. 2560 ]23
228 ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 31 ม.ค. 2560 ]24
229 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 9 [ 27 ม.ค. 2560 ]24
230 ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 25 ม.ค. 2560 ]23
231 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 25 ม.ค. 2560 ]24
232 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 [ 25 ม.ค. 2560 ]23
233 ซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 [ 25 ม.ค. 2560 ]23
234 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 24 ม.ค. 2560 ]21
235 ปรับปรุงถถนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ต.โจดหนองแก ถึง บ้านหนองหนองแวง ต.บ้านหัน [ 24 ม.ค. 2560 ]23
236 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประดู่ หมู่ที่ 6 [ 20 ม.ค. 2560 ]23
237 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3เชื่อมถึง ม.10 [ 20 ม.ค. 2560 ]23
238 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 [ 20 ม.ค. 2560 ]23
239 ก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 [ 20 ม.ค. 2560 ]22
240 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดประกาศ ปลดประกาศศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]27
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18