องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองแวง [ 28 ธ.ค. 2560 ]22
202 ประกาศ และ ราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 [ 21 ธ.ค. 2560 ]21
203 ปร4 โครงการประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 [ 21 ธ.ค. 2560 ]22
204 แบบ ปร4 - ปร6 และ BOQ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 [ 21 ธ.ค. 2560 ]23
205 แบบ หน้า1-25 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 [ 21 ธ.ค. 2560 ]25
206 แบบ หน้า 26-51โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 [ 21 ธ.ค. 2560 ]21
207 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 22 ส.ค. 2560 ]23
208 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด [ 22 ส.ค. 2560 ]21
209 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 22 ส.ค. 2560 ]21
210 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์ [ 22 ส.ค. 2560 ]21
211 ก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 [ 14 มิ.ย. 2560 ]22
212 วางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 [ 14 มิ.ย. 2560 ]23
213 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 14 มิ.ย. 2560 ]24
214 ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กร่องระบายน้ำ บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 14 มิ.ย. 2560 ]25
215 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 [ 3 พ.ค. 2560 ]24
216 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 [ 21 เม.ย. 2560 ]25
217 ก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประดู่ หมู่ที่ 6 [ 21 เม.ย. 2560 ]23
218 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 [ 21 เม.ย. 2560 ]24
219 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 21 เม.ย. 2560 ]24
220 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 [ 21 เม.ย. 2560 ]24
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18