องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ 9 [ 31 ก.ค. 2561 ]22
182 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 31 ก.ค. 2561 ]22
183 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประดู่ หมู่ที่ 6 [ 31 ก.ค. 2561 ]22
184 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 [ 31 ก.ค. 2561 ]21
185 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 [ 31 ก.ค. 2561 ]24
186 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 [ 31 ก.ค. 2561 ]22
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขี้ผึ้งวัสดุสำนักงาน [ 17 ก.ค. 2561 ]21
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงดำ [ 12 ก.ค. 2561 ]22
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง [ 11 ก.ค. 2561 ]22
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 22 มิ.ย. 2561 ]22
191 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 [ 11 มิ.ย. 2561 ]21
192 ราคากลางก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 11 มิ.ย. 2561 ]23
193 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทาง บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 [ 11 มิ.ย. 2561 ]21
194 ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 [ 11 มิ.ย. 2561 ]22
195 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 [ 11 มิ.ย. 2561 ]21
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 3 มิ.ย. 2561 ]23
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน [ 23 พ.ค. 2561 ]29
198 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 [ 16 ก.พ. 2561 ]23
199 ประกาศและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองแวง [ 2 ก.พ. 2561 ]21
200 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 [ 30 ม.ค. 2561 ]23
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18