องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566


2024-05-15
2024-05-09
2024-01-15
2024-01-08
2024-01-03
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-27
2023-12-18