องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
 


รณรงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคCovid-19


วันที่ 19 พฤศภาคา 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ร่วมกับ รพ.สต.โจดหนองแก ผู้นำชุมชน อสม. รณรงค์เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

2021-12-30
2021-06-01
2021-05-20
2021-05-07
2021-04-01
2020-09-09
2020-09-01
2020-07-28
2020-07-23
2020-06-26