องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน ITA บุคคลภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2564


2021-05-20
2021-05-07
2021-04-01
2020-09-09
2020-06-26
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-23
2020-06-19
2020-06-19