องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
 


ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า


23 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีคณะผู้บริหารร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ 
2020-09-09
2020-06-26
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-23
2020-06-19
2020-06-19
2020-06-09
2020-06-01
2020-05-28