องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
 


ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า


23 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีคณะผู้บริหารร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ 
2021-06-01
2021-05-20
2021-05-07
2021-04-01
2020-09-09
2020-09-01
2020-07-28
2020-07-23
2020-06-26
2020-06-24