องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
 


ภาพถ่ายเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันเข้าพรรษา(แห่เทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


23 มิถุนายน 2563 ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. และภาคประชาชน ร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจและวางแนวทางเพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรมในวันเข้าพรรษา กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่อทอดถวาย ทั้ง 9 วัด ในเขตตำบลโจดหนองแก
2020-09-09
2020-06-26
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-23
2020-06-19
2020-06-19
2020-06-09
2020-06-01
2020-05-28