องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


18​ มิถุนายน​ 2563​ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก​ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ​ ประจำอบต.โจดหนองแก​ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น​ โดยโครงการนี้ดำเนินการทั้งสิ้น​ 3​ วัน

2020-09-09
2020-06-26
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-23
2020-06-19
2020-06-19
2020-06-09
2020-06-01
2020-05-28