องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
 


ออกตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน​ที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2563​


19​ มิถุนายน​ 2563​ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก​ ออกตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน​ที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2563​ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด​ อบต.โจดหนองแก​ จำนวน​ 3​ ศูนย์

2020-09-09
2020-06-26
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-23
2020-06-19
2020-06-19
2020-06-09
2020-06-01
2020-05-28