องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
 


การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี​ พ.ศ.​ 2563


1​ มิถุนายน​ 2563​ องค์การบริการส่วนตำบลโจดหนองแก​ ร่วมสนทนากลุ่ม​ (Focus Group)​ เพื่อรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี​ พ.ศ.​ 2563​ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​ โดย​อบต.โจดหนองแกได้ส่งโครงการนวัตกรรมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเข้าประเมินในครั้งนี้

2020-09-09
2020-06-26
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-23
2020-06-19
2020-06-19
2020-06-09
2020-06-01
2020-05-28