องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
 


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม​(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)​ ในระบบITAS


ด้วยสำนักงาน​ ป.ป.ช.ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใด​ๆ​ ทั้งสิ้น​ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก​ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม​(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)​ ในระบบITAS เพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปรับปรุง​ และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส​มากยิ่งชึ้น​ ตาม​ QR CODE นี้
2020-09-09
2020-06-26
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-23
2020-06-19
2020-06-19
2020-06-09
2020-06-01
2020-05-28