องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์


วันที่ 27 ธันวาคม 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จัดกิจกรรมกีฬาาสัมพันธ์ระหว่างพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก แบ่งออกเป็น 2 สี ทำการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

2024-05-15
2024-05-09
2024-02-09
2024-01-15
2024-01-08
2024-01-03
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-27