องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


กิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จัดกิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแกหนองสิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

2024-05-15
2024-05-09
2024-02-09
2024-01-15
2024-01-08
2024-01-03
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-27