องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
71 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ก.ย. 2560 ]
72 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 8 ส.ค. 2560 ]
73 เชิญชวนร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์เลิมพระเกียรติ 7 รอบ 85 พรรษา มหาราชินี [ 7 ส.ค. 2560 ]
74 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]
75 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]
76 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 21 เม.ย. 2560 ]
77 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 31 มี.ค. 2560 ]
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 7 ก.พ. 2560 ]
79 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนปีการศึกษา2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]
80 แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ ว 801ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 [ 6 ม.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14