องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.โจดหนองแก รายใหม่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ [ 31 ม.ค. 2563 ]
22 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 ธ.ค. 2562 ]
23 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 6 ธ.ค. 2562 ]
24 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]
25 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2562 ]
26 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]
27 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2562 ]
28 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 ก.ค. 2562 ]
29 ประกาศขยายเวลาการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2562 ]
30 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2562 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14